5 års garanti på alle produkter

Stil dit spørgsmål via

+45 4015 7511

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG AF VARER :

1. Definitioner

Køber er den person, der køber eller accepterer at købe varerne fra sælger.

Betingelser vilkårene og betingelserne for salg som anført i dette dokument og eventuelle særlige vilkår aftalt skriftligt af sælger.


Varer: Udendørs lys systems generelt.

Pris : Prisen for varerne er inklusive moms og eventuelle transport, emballage og forsikringsomkostninger.

Sælger : SusLight.dk Danmark

2. betingelser

2.1 Disse betingelser skal danne grundlag for kontrakten mellem sælger og køber i forbindelse med salg af varer, med udelukkelse af alle andre vilkår og betingelser, herunder købers almindelige betingelser for køb eller andre betingelser, som Køber kan foregiver at gælder under nogen købsordre eller ordrebekræftelse eller ethvert andet dokument.

2.2 Alle ordrer på varer, anses for at være et tilbud fra Køber til at købe varer fra Sælger henhold til disse Vilkår.

2.3 Accept af levering af Varerne anses for at være et afgørende bevise for købers accept af disse Betingelser.

2.4 Disse betingelser kan ikke varieres undtagen ved skriftlige aftale af en direktør for sælger.

2.5 Disse betingelser udgør hele aftalen mellem sælger og køber. De afløser alle andre forhold tidligere udstedte.

3. Pris

Prisen skal være som angivet på fakturaen, sælgers ordrebekræftelse. Prisen er inklusive moms, som forfalder til den sats, der var gældende på tidspunktet for Sælgers faktura.

4. Betaling og renter

4.1 Betalingen sker ved ordreafgivelse, inklusiv moms.

4.2 Renter af forfaldne fakturaer tilfalder fra den dato, hvor betalingen forfalder, beregnet på daglig basis, indtil datoen for betaling med en sats på 5% pa over basisrente fra tid til anden i kraft. Sådanne renter tilfalder efter, samt før en dom.

4.3 Køber skal til alle tider betale det fulde faktura beløb uden modregning eller modkrav fra fakturaer af sælger.

5. Varer

Mængden og beskrivelse af varerne skal være som anført i sælgers ordrebekræftelse.

6. Garantier

Sælger garanterer, at varerne vil på leveringstidspunktet svarer til beskrivelsen af Sælger i ordrebekræftelsen. Medmindre Køber handler som forbruger (som defineret i § 12 i urimelig kontrakt Vilkår Act 1977), er alle andre garantier, betingelser eller vilkår for egnethed til formål, kvalitet eller tilstand af Varerne udelukket.

7. Levering af varer

7.1 Levering af Varerne skal ske til købers adresse. Køber skal træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik at modtage levering af varerne på den aftalte dag.

7.2 Sælger forpligter sig til at bestræbe sig på at afsende varerne på en aftalt leveringsdato, men garanterer det ikke. Leveringstiden er ikke af essensen af kontrakten.

7.3 Sælger er ikke ansvarlig over for Køber for tab eller skade uanset om det stammer direkte eller indirekte fra den sene levering eller kort levering af varen. Hvis korte levering finder sted, Køber forpligter sig til ikke at afvise varerne, men at modtage varen leveres som en del opfyldelse af kontrakten.

7.4 Undlader køberen at tage levering af varerne på den aftalte leveringsdato, eller, hvis der ikke er aftalt nogen specifik leveringsdato, når varerne er klar til afsendelse, er sælger berettiget til at oplagre og forsikre varer og til at oplade Køber de rimelige omkostninger ved at gøre det.

8. Accept af varer

8.1 Køber anses for at have accepteret varerne 24 timer efter modtagelse.

8.2 Køber skal foretage en grundig inspektion af varer inden for 24 timer efter modtagelsen og skal give skriftlig meddelelse til sælger inden for 2 arbejdsdage fra levering af varer hvis der er fejl og mangler.

8.3 Såfremt køber har accepteret, eller at have accepteret varerne, må køber er ikke afvise varer som er i overensstemmelse med kontrakten.

9. Ejendomsret og ansvar.

9.1 Ansvaret for produkterne overtages af køber ved levering til købers adresse.

9.2 Uanset tidligere risikoovergang forbliver ejendomsretten af produkterne hos sælgeren og må ikke overføres til køber, før det fulde fakturabeløb er betalt.

9.3 Indtil ejendomsretten overgår til køber skal køber opbevare produkterne sikkert og tørt og markere dem så sælger til enhver tid kan identificere dem.

9.4 Sælger kan til enhver tid før overdragelse af ejendomsretten og uden ansvar over for køber:

9.4.1 Hente og afmontere og anvende eller sælge alle eller nogle af de varer og derved opsige købers ret til at bruge, sælge eller på anden måde handle med dem; og

9.4.2 til dette formål (eller bestemme, hvad hvis varerne er afholdt af køber og inspicere dem) adgang til alle lokaler eller besat af køber.

9.5 Sælger kan opretholde en sag om prisen på alle varer så længe at ejendomsretten ikke er overgået til køber.

10. Transport af vare.

Der vil blive opkrævet fragt på alle leverancer under 1.000,00 Kr. Minimum 100,00 Kr.